T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Genel Bilgiler

27/07/2014 12:58:42 - 12/07/2017 12:58:42 - 29580 Okunma

Üniversitemiz öğrencileri için ders dışı aktiviteler de en az yapılandırılmış dersler kadar önemli ve gereklidir. Gizli müfredat(örtük program) olarak adlandırılan ve öğrencilerin kimlik, değer ve sosyal beceriler ediniminden kişisel ve mesleki becerilerinin gelişimine kadar geniş bir yelpazede etkili olacak sosyal ve kültürel çevrelerin düzenlenmesi, üniversite eğitim programlarının en önemli bileşenlerinden biridir. Öğrencilerin, yerleşke içindeki sosyal ve kültürel faaliyetlerle daha sık karşılaşması ve bunların üniversite yaşamının bir parçası haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu sebeple her türlü akademik, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetleri bu kapsamda düşünüp imkanlar ölçüsünde desteklemekteyiz.

Üniversiteler çok kültürlü yaşama alanları olup öğrencilerin kültürleşmelerinde, farklı kültürleri tanımalarında ve birlikte ortak yaşama kültürü oluşturarak ulusal düzeyde sosyal kültürü yeniden inşa etmede ve sosyal bütünleşmeyi sağlamada merkezi konuma sahiptir. Bu sebeple kültürel bütünleşmenin sağlanması için üniversiteler arası işbirliklerinin artması öğrencilerimizin ülkemizin farklı yörelerindeki kültürel çeşitliliği ve zenginliği görmesi ve tanıması ders ve ders dışı faaliyetlerle desteklenmektedir.

Öğrenmeyi zevkli bir uğraş haline getirmek çeşitli etkinliklerden oluşan zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında mümkündür. Bu kapsamda sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı olarak öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerini düzenlemekte, imkanlar el verdiği ölçüde destekleyip faaliyetlere katılımı teşvik etmekteyiz.

        Kırklareli Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

          Daire, amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde her türlü sağlık hizmetlerini yürüterek, sağlık merkezleri açar, bahar aylarında güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlemek için Bahar Şenlikleri düzenler, öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur.Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci, idari ve akademik personel yemek salonları, okuma salonları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları açar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

KLU

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.