T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Pdr Hizmetleri

14/08/2014 11:47:40 - 08/01/2018 11:47:40 - 14096 Okunma

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİK DANIŞANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

 

Birimin Amacı

     Duygusal, sosyal ve kişisel açıdan yaşanan sıkıntıların çözüm yollarına değinmek ve gelecekte yaşanacak benzer problemlerle başa çıkabilme becerileri kazandırmada danışana yardımcı olmaktadır.

Genel Bakış

Üniversite yılları;  öğrencilerin kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki alanlarda yeniliklerle karşılaştığı, farklı sorumluluklar yüklendiği, yeni bir yaşam tarzına uyum sağladığı, hayatını tek başına yönlendirme becerisi kazanma gibi değişimleri içeren bir geçiş sürecidir.

Her geçiş süreci içinde olumlu yanları barındırsa da, zorlayıcı ve stresli bir dönemdir.

Bu dönemde öğrencilerin;

1-     Artan kişisel sorumluluk

2-     Yeni çevreye uyum sağlama

3-     Eski çevre, ortam ve durumlardan bağımsız yaşayabilme zorluğu

4-     Bulunduğu yerden memnuniyetsizlik

5-     Kendini gergin, karamsar, bitkin ve isteksiz hissetme

6-     Kendini ifade etmekte zorlanma

7-     Sınav kaygısı yaşama

8-     Kendine güven problemi

9-     Zamanı etkin kullanamama

10-     Akademik hedeflerinizle ilgili belirsizlik ve sıkıntı yaşama

11-     Bireysel farkındalığı arttırma gibi konular hakkında sıkıntılar yaşama durumu söz konusu olabilmektedir.

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimin Faaliyetleri

 

1) Öğrencilerin, eğitsel, mesleki ve kişisel alanda yaşadıkları problemleri çözmelerinde ve ihtiyaç duydukları konularda bireysel görüşmeler yapmak,  eğitim ve grup çalışmaları düzenlemek ve öğrenciye rehberlik etmek,

 

2)Duygusal sorunları olan öğrencilerin, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel psikolojik danışma görüşmeleri yapmak, bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olmak,

 

3)Öğrencilerin desteğe ihtiyaç duydukları alanları belirlemek ve öğrencileri daha iyi tanımak amacı ile ölçek ve test uygulamaları gerçekleştirmek,

 

4)Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, ilgili birimlerle eşgüdüm sağlayarak etkinlikler düzenlenmesini sağlamak,

 

5) Öğrencilerin öğrenimleri süresince karşılaşabilecekleri sorunların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

 

6)Problemlerin çözümünde etkenin ortadan kaldırılması yönünde gerekli çalışmalar yapmak,

 

7)Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere çevreye ve üniversite yaşamına alışması konusunda yardımcı olmak,

 

Birimimizin işleyişi;

Psikolojik danışmanlık için başvuran öğrenciler ile birebir 50 dakikalık görüşmeler yapılmaktadır.

Görüşmelerde

1)     Gizlilik ( görüşmelerde danışanın gizliliğini korumak adına kontrat imzalanıp, birebir görüşme yapmaktır.)

2)     Koşulsuz kabul ve saygı  (danışan hangi dil, ırk, inanç ve değere sahip olursa  olsun tarafsız davranmaktır. Bu görüşmenin sağlıklı bir temelde olmasını sağlar.)

3)     Devamlılık  (görüşme sıklıkları danışanın durumuna göre ortak karar ile belirlenir.  Ayrıca görüşmelerde hizmet koşulları yetersiz olduğu durumlarda danışan yönlendirilebilir, )

4)     Açıklık  ( görüşmelerde saygı çerçevesinde, dürüst, açık ve anlaşılır olmak görüşmelerin verimini arttırır.)

Gibi temel yapı taşlarına özen gösterilmektedir.

 

 

****GÖRÜŞMELER İÇİN RANDEVU ALMAK GEREKLİDİR.

 

 

Mail adresi veya telefon ile randevu almak için

Mail: cagri.yalcin@klu.edu.tr

Telefon: 0288 212 96 75 dahili 1607

Adres: Kayalı Kampüsü, Rektörlük Binası, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

KLU

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.